Pomoc a podpora

Naší nadějnou terapií je TheraSuit terapie Pegas, která probíhá formou denního cvičení na neurorehabilitační klinice Armandi Therapy Clinic v Praze v délce jednoho měsíce, přičemž doporučená frekvence je až 4x za rok. Tato terapie je však velice nákladná (1 měsíc terapie stojí 65 tisíc Kč, t.j. 260 tisíc Kč ročně). I další „nadstandartní“ terapie a nutné zdravotní pomůcky většinou nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou (například dynamické ortoprotézy od firmy Pohlig, díky kterým se Rebečka může vyhnout operaci chodidel a které jí pomůžou při nácviku chůze, nás vyjdou na 280 tisíc Kč a na jak dlouho budou?). Založili jsme proto Rebečce transparentní účet. Na něm už se nastřádala krásná částka a my můžeme žít v klidu, že je o Rebečku v tomto ohledu na nějakou dobu postaráno. Děkujeme všem!!!

Ovšem pro velikou solidaritu dárců a platné legislativní podmínky jsme se rozhodli využít možnosti nadačního zázemí a vyřešit tak mimo jiné i konkrétní problém s daněním finančních darů

Naší dcerce jsme proto nechali založit „Nadační fond Rebeka“, který bude administrován Nadací Charty 77, kde nám fakturačně uhradí náklady na léčebné výlohy Rebeky. Nám bude předkládáno jeho postupné čerpání, které není časově omezeno. Dárcům na vyžádání* bude poskytnuta darovací smlouva či potvrzení o poskytnutí finančního příspěvku, tedy podklady pro uplatnění daňové slevy, které my poskytovat nemůžeme.

Rebečky účet rušit nebudeme, je stále vyhledatelný na stránkách České spořitelny https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/, nicméně Vás prosíme další případné dary na Rebečky zdravotní výlohy směřovat na Nadační fond Rebeka při Nadaci Charty 77 https://www.kontobariery.cz/Projekty/Dalsi-projekty/Fond-Rebeka.

*Kontakt pro vystavení darovací smlouvy či potvrzení o poskytnutí finančního příspěvku a bankovní spojení: Ivana Růžičková – Projektová manažerka – Nadace Charty 77 | Konto Bariéry – Melantrichova 5, 110 00 Praha – T +420 224 225 092 – ivana.ruzickova@bariery.cz

Popřípadě možno využít vygenerovaný QR kód k Nadačnímu fondu Rebeka:

Poznámka pro pochopení: veřejné sbírky podléhají striktním pravidlům Zákona o veřejných sbírkách a máme obavu z možných komplikací, proto již neuvádíme přímo čísla účtů, ale odkazy, kde je lze nalézt.

Děkuji