Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám a hlavně Rebečce pomohl být tam, kde teď je, všem lékařům za jejich profesionalitu, čas a maximální úsilí, zdravotním sestrám za jejich odbornost, chápavý přístup a vlídnost, fyzioterapeutům za jejich maximální nasazení ve snaze nabídnout nám všechny dostupné prostředky, rodině a přátelům jednoduše za to, že jsou…

Rádi bychom poděkovali i všem dárcům, kteří se nás rozhodli finančně podpořit, děkujeme, děkujeme, děkujeme!!! Nesmírně si toho vážíme…